Help Category
LiveWorksheets ฟรีหรือเปล่า?

การสมัครสมาชิกขั้นพื้นฐาน ฟรีตลอดไป อย่างไรก็ตาม บัญชีครูแบบฟรีนั้นจำกัดอยู่ที่:

 

  • นักเรียน 100 คน
  • 50 แผ่นงานส่วนตัว
  • 10 กลุ่ม
  • สมุดงาน 25 เล่ม
  • ดาวน์โหลดไฟล์ PDF 10 ไฟล์ต่อวัน
  • 25 คำตอบในกล่องจดหมาย
  • คำตอบการบ้าน 25 ข้อ
  • โฆษณาที่แสดงบนเว็บไซต์

มีการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินสำหรับครูที่ต้องการเพิ่มขีดจำกัดเหล่านี้และรับประสบการณ์แบบไม่มีโฆษณา คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและดูแผนและตัวเลือกที่มีให้